Cart:

0 item(s) - € 0,00
You have no items in your shopping cart.

Privacy verklaring

In het kader van de privacy van onze klanten staan wij garant voor een optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Alle wettelijke- en fatsoens normen zullen door ons ten alle tijde nageleefd worden.

Hoe gaan wij om met deze informatie

Bij uw registratie op onze website worden alle verstreke persoonsgegevens opgeslagen in een database; deze gegevens zullen tijdens uw bestellingen worden gebruikt door het personeel van ons bedrijf om wanneer nodig, met u in contact te komen. Deze persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Tijdens uw bezoeken aan onze webshop wordt uw IP adres (identificatie protocol) gelogd in het bezoekers-logboek. De gegevens die hieruit voortkomen (welke pagina's uw bekijkt en welke producten u intresse in heeft) zullen door ons intern gebruikt worden voor het verbeteren van onze webshop, hierbij denkende aan lay-out, interface en bovenal productaanbod. Ook deze gegevens worden enkel door ons intern gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Ook kan het bezoekers-log uitsluitsel geven over eventueel misbruik van onze webshop. Hiervan doen wij ten alle tijden aangifte.

Kan ik mijn gegevens inzien

Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt

Wie hebben toegang tot de gegevens

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Paintball Supplies zijn aangewezen binnen het kader van hun werkzaamheden.

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?

U kunt d.m.v. een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres, inzage krijgen in de van U geregistreerde gegevens. Indien wij of derden door inzage onevenredig in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde wordt u van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek om inzage, middels e-mail op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database

Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als: • deze gegevens onjuist blijken te zijn; • de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient. • de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.